La komunika valoro de la korelativoj

Preskaŭ ĉiuj kurso-gvidantoj komprenas, ke instrui la korelativojn en unu fojo estas malbona ideo. Sed en kiu vico ili decidas enkonduki la korelativojn? Ŝajnas al mi, ke multaj bazas sin sur la forma kriterio. Ekzemple, ili decidas prezenti unue la Legi plu…

Kial malfacilas la korelativoj?

Unu el la plej laŭdataj ideoj de Zamenhof estas la korelativ-tabelo. Sed estas granda paradokso, ke dum la esperantistoj preskaŭ unuvoĉe admiras ĝin, ili ankaŭ ofte konfesas la malfacilon ellerni ilin. Tiun malfacilon ni ĉiuj mem spertis en la komenco Legi plu…