Ĉu la korelativo “kia” atendas nur adjektivojn?

“Kio demandas pri afero kaj atendas respondon kun substantivo. Kia demandas pri kvalito kaj atendas respondon kun adjektivo.” Vi ĉiuj aŭdis ion similan kaj eble opinias same. Multaj esperantistoj klarigas la korelativojn per ekvacioj: kio = objekto, kiu = individuo… kaj kia = adjektivo. Tiuj ideoj estas ege populara ĉe lernantoj, ĉar ili plaĉas pro sia Legi plu…

Fiksi la korelativojn per parekzercoj

Viaj lernantoj bezonas fiksi siajn lernitaĵojn per plenumi ekzercojn – la manko de hejmtaskoj kun ekzercoj estas unu el la ĉefaj mankoj en lernado. Kiam la lernantoj frontas malfacilon, kiu implicas konfuzadon inter du similaj formoj (ekzemple inter korelativoj), valoras laborigi ilin per par-ekzercoj. En klasĉambro, la vorto “parekzerco” kutime referencas Legi plu…

La ses korelativoj unue lernendaj

Kiuj korelativoj ŝajnas al mi absolute necesaj jam en la unuaj lecionoj? Unue, tri el ili: kiel: tio povas surprizi ĉar multaj esperantistoj inklinas konsideri kio la plej baza korelativo. Tamen, kiel estas egale utila en la unua lernoŝtupo (eble eĉ pli). La lernantoj tuj bezonos ĝin en almenaŭ tri Legi plu…

Rebaki la korelativan tabelon

En la pasintaj notoj mi menciis konsilojn por plifaciligi la lernadon de la korelativoj. Mi ankaŭ parolis pri la limoj de la tradiciaj korelativaj tabeloj. La dokumento elŝutebla malsupre prezentas tabelon, en kiu mi provis apliki tiujn principojn: Ĝi prezentas pli larĝan supervidon al la funkcioj de la tabelvortoj: mi aldonis Legi plu…

Ĉu ni bruligu la korelativajn tabelojn?

Ĉi tiu demando referencas al la tabeloj troveblaj en preskaŭ ĉiuj lernolibroj kaj gramatikoj. Ĝia intence abrupta tono povas surprizi kaj mi tuj trankviligu vin: ne, oni lasu ilin plu vivi! Tamen mi opinias, ke ili havas plurajn maloportunaĵojn, kaj ke oni koncedas al ili troan gravecon en la lernado. Legi plu…

Pri la konfuzado inter “tio” kaj “tiu”

En artikoloa)https://www.ilei.info/ipr/korelativoj.htm iam verkita por la revuo IPR, instruisto rimarkas, ke lernantoj ofte konfuzas la demonstrativojn: *Tio tablo**Tioj arboj* Demandite pri kial ili elektas tio en similaj okazoj, la lernantoj respondas: “al mi oni instruis, ke tio montras objektojn kaj tiu individuojn”. Unuflanke, tiu ja povas indiki objektojn kiel en Legi plu…

Kiel pli rapide memorigi la korelativojn?

Antaŭ memori, necesas kompreni. Se ne klaras la senco de vorto, estos nenia ŝanco bone memori ĝin. Kiel gramatikaj vortoj, la korelativoj havas sencon abstraktan kaj dependantan de la kunteksto. El tio rezultas, ke por pli efike memorigi ilin necesas memorigi ilin en modelaj frazoj. Se lernantoj plurfoje aŭdis – kaj Legi plu…

La komunika valoro de la korelativoj

Preskaŭ ĉiuj kurso-gvidantoj komprenas, ke instrui la korelativojn en unu fojo estas malbona ideo. Sed en kiu vico ili decidas enkonduki la korelativojn? Ŝajnas al mi, ke multaj bazas sin sur la forma kriterio. Ekzemple, ili decidas prezenti unue la interogativojn (kiu, kio, kie…), kaj poste eble la demonstrativojn (tiu, Legi plu…

Kial malfacilas la korelativoj?

Unu el la plej laŭdataj ideoj de Zamenhof estas la korelativ-tabelo. Sed estas granda paradokso, ke dum la esperantistoj preskaŭ unuvoĉe admiras ĝin, ili ankaŭ ofte konfesas la malfacilon ellerni ilin. Tiun malfacilon ni ĉiuj mem spertis en la komenco de nia esperantista vivo, kaj daŭre konstatas ĉe novaj lernantoj. Legi plu…