La “natura metodo” de François Gouin

(sekvo de la antaŭa noto) Gouin daŭrigis longan karieron kiel lingvo-instruisto. Iom post iom, li ellaboris sian metodon, kiun li fine publikigis en 1880 sub la titolo La arto instrui kaj studi lingvojn. Laŭ Gouin, infanoj lernas tra tri fazoj: Legi plu…

François Gouin, pioniro de moderna lingvo-instruado

François Gouin naskiĝis en 1831 en Normandio. Li abiturientiĝis en 1851, eniris norman lernejon, kaj fariĝis instruisto. Paralele, li plu studadis filozofion en la universitato de Caen. Konsilite de profesoro, li decidis iri en Germanion por kompletigi sian studadon en Legi plu…

Ĉu la korelativo “kia” atendas nur adjektivojn?

“Kio demandas pri afero kaj atendas respondon kun substantivo. Kia demandas pri kvalito kaj atendas respondon kun adjektivo.” Vi ĉiuj aŭdis ion similan kaj eble opinias same. Multaj esperantistoj klarigas la korelativojn per ekvacioj: kio = objekto, kiu = individuo… kaj kia = adjektivo. Tiuj ideoj Legi plu…

Fiksi la korelativojn per parekzercoj

Viaj lernantoj bezonas fiksi siajn lernitaĵojn per plenumi ekzercojn – la manko de hejmtaskoj kun ekzercoj estas unu el la ĉefaj mankoj en lernado. Kiam la lernantoj frontas malfacilon, kiu implicas konfuzadon inter du similaj formoj (ekzemple inter korelativoj), valoras laborigi Legi plu…

La ses korelativoj unue lernendaj

Kiuj korelativoj ŝajnas al mi absolute necesaj jam en la unuaj lecionoj? Unue, tri el ili: kiel: tio povas surprizi ĉar multaj esperantistoj inklinas konsideri kio la plej baza korelativo. Tamen, kiel estas egale utila en la unua lernoŝtupo (eble Legi plu…

Rebaki la korelativan tabelon

En la pasintaj notoj mi menciis konsilojn por plifaciligi la lernadon de la korelativoj. Mi ankaŭ parolis pri la limoj de la tradiciaj korelativaj tabeloj. La dokumento elŝutebla malsupre prezentas tabelon, en kiu mi provis apliki tiujn principojn: Ĝi prezentas Legi plu…

Ĉu ni bruligu la korelativajn tabelojn?

Ĉi tiu demando referencas al la tabeloj troveblaj en preskaŭ ĉiuj lernolibroj kaj gramatikoj. Ĝia intence abrupta tono povas surprizi kaj mi tuj trankviligu vin: ne, oni lasu ilin plu vivi! Tamen mi opinias, ke ili havas plurajn maloportunaĵojn, kaj Legi plu…

Pri la konfuzado inter “tio” kaj “tiu” (2)

Mi pli frue skribis, ke la propono distingi tio kaj tiu laŭ ilia gramatika karaktero (t.e. pronomo aŭ adjektivo) ŝajnas al mi pli konsilinda vojo ĉar ĝi helpas la lernantojn ne konfuzi ilin. Sed mi ankaŭ alskribis, ke ĝi ne Legi plu…

Pri la konfuzado inter “tio” kaj “tiu”

En artikolo((https://www.ilei.info/ipr/korelativoj.htm)) iam verkita por la revuo IPR, instruisto rimarkas, ke lernantoj ofte konfuzas la demonstrativojn: *Tio tablo**Tioj arboj* Demandite pri kial ili elektas tio en similaj okazoj, la lernantoj respondas: “al mi oni instruis, ke tio montras objektojn kaj Legi plu…

Kiel pli rapide memorigi la korelativojn?

Antaŭ memori, necesas kompreni. Se ne klaras la senco de vorto, estos nenia ŝanco bone memori ĝin. Kiel gramatikaj vortoj, la korelativoj havas sencon abstraktan kaj dependantan de la kunteksto. El tio rezultas, ke por pli efike memorigi ilin necesas Legi plu…